Noutăți‎ > ‎

Comunicat de încheiere proiect - „Cursuri de limba română și activități educative pentru străinii din afara Uniunii Europene”

postat 10 iul. 2014, 03:51 de Cosmin Rentea   [ actualizat la 10 iul. 2014, 03:52 ]
Programul general: “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
Fondul European de Integrare a Resortisanților Țărilor Terțe, Programul Anual 2012
Proiect: „Cursuri de limba română și activități educative pentru străinii din afara Uniunii Europene”
Contract nr. ref.: IF/12.02-02.01
Beneficiar: Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială (ADIS)
Partener: Asociația Serviciul APEL
Iulie 2014
Comunicat de presă

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială (ADIS)
în parteneriat cu Asociația Serviciul APEL
anunţă încheierea proiectului
„Cursuri de limba română și activități educative pentru 
străinii din afara Uniunii Europene”

Proiectul „Cursuri de limba română și activități educative pentru străinii din afara Uniunii Europene” (nr. ref. IF/12.02-02.01) a fost finanţat prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Uniunii Europene, Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Țărilor Terţe - Programul anual 2012.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada octombrie 2013 – iunie 2014, în următoarele locaţii: regiunea București-Ilfov, județul Cluj, județul Brașov.

Scopul proiectului l-a reprezintat facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească prin oferirea de cursuri de limba română și sesiuni lingvistice, interculturale și educative, adaptate la nevoile beneficiarilor (adulți și copii).

Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat în principal de către resortisanţii ţărilor terţe cu drept de ședere în România (cetățeni străini resortisanți țări terțe), adulți și copii, iar în secundar instituții publice responsabile de integrarea RTT în România, organizații non-guvernamentale care sprijină la nivel național sau local procesul de integrare a RTT, comunitățile locale în care locuiesc RTT, mass-media.

Activităţile principale destinate cetățenilor străini resortisanți țări terțe (care nu au statut de refugiat sau solicitant de azil), cu drept de ședere în România, s-au concretizat în oferirea în mod gratuit a unor:
 • cursuri formale și sesiuni practice de învățare a limbii române pentru adulți (București, Cluj-Napoca, Brașov);
 • sesiuni lingvistice, interculturale și educative destinate copiilor RTT, inclusiv prin metode de educaţie non-formală (București, Cluj-Napoca).

Dintre rezultatele proiectului enumerăm:
 • 8 cursuri de limba română derulate;
 • 115 absolvenți ai cursurilor de limba română;
 • 158 copii participanți la sesiuni lingvistice, interculturale și educative, inclusiv prin metode de educaţie non-formală;
 • 150 sesiuni lingvistice, interculturale și educative organizate;
 • 37 pachete cu materiale educaționale/didactice oferite copiilor RTT;
 • Un curs de fotografie/PhotoVoice organizat pentru diferite grupe de copii;
 • 3 expoziții publice de fotografie organizate în București;
 • 60 albume cu fotografiile copiilor tipărite;
 • 200 insigne realizate cu implicarea copiilor tipărite;
 • Peste 20 de voluntari/studenți stagiari implicați;
 • 4 facilitatori implementare proiect din rândul comunităților de migranți implicați.


Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi:

Georgiana-Cristina Rentea, Manager de proiect Asociația ADIS, 
georgiana@asociatia-adis.ro, 0766 448 746

Franco Aloisio, Responsabil proiect partener Asociația Serviciul APEL, 
franco@apelngo.ro, 0766 090 775


ASOCIAŢIA ADIS are ca scop promovarea, apărarea și susținerea valorilor democrației, drepturilor și libertăților omului, îmbunătățirea calității vieții persoanelor din punct de vedere social, economic și cultural. ADIS susține integrarea diferitelor categorii de migranți, a tinerilor, dar și a altor persoane aparținând unor grupuri sociale marginalizate, defavorizate sau vulnerabile.

ASOCIATIA SERVICIUL APEL are ca obiectiv susținerea integrării sociale a diferitelor categorii de persoane aflate în risc de marginalizare socială  prin  activități de integrare profesională. Din 2008 Serviciul APEL furnizează servicii de suport social și material pentru integrarea migranților în societatea românească.  
Ċ
Cosmin Rentea,
10 iul. 2014, 03:57
Comments