Donaţii

Informaţii pentru transfer bancar

Denumire entitate non-profit:
            Asociația pentru Apărarea Drepturilor și Integrare Socială

CIF:      26359840

IBAN:    RO07 RNCB 0092 1139 3164 0001
Banca:  BCR, Sucursala Universitate
Comments