Despre ADIS‎ > ‎

Misiunea

Misiune

Misiunea ADIS este de a sustine integrarea in viata socio-economica si culturala a individului – in special a diferitelor categorii de migranti, a tinerilor, dar si a altor persoane apartinand unor grupuri sociale marginalizate, defavorizate sau vulnerabile.Viziune

ADIS susţine diversitatea şi coeziunea socială, militând pentru bunăstare, dezvoltare durabilă, pentru o societate inclusivă şi pentru o Românie europeană.


Valori

Valorile noastre fundamentale sunt:
 • Responsabilitate
 • Deschidere
 • Pro-activitate
 • Încredere
 • Toleranţă
 • SolidaritateObiective

Obiectivele noastre principale vizează:
 • sprijinirea individului în vederea integrării şi/sau reintegrării în viaţa socio-economică şi culturală la nivel naţional şi european
 • crearea unui mediu intercultural destinat să faciliteze integrarea şi coeziunea socială şi să elimine orice formă de xenofobie, rasism şi discriminare
 • facilitarea accesului la drepturi şi libertăţi fundamentale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din punct de vedere social, economic şi cultural, inclusiv prin crearea de parteneriate şi implicarea diverşilor actori sociali – din mediul asociativ; mediul academic şi instituţiile de învăţământ; administraţia publică centrală şi locală; mediul de afaceri; asociaţiile patronale, profesionale şi sindicale; instituţiile culturale, bisericile şi cultele etc.
 • informarea publicului cu privire la situaţia categoriilor de migranţi aflaţi în România şi a altor persoane aparţinând unor grupuri sociale marginalizate sau defavorizate
 • îmbunătăţirea cadrului legislativ şi dezvoltarea instituţională.

Pentru realizarea acestor obiective, avem în vedere implementarea unor programe şi activităţi de asistenţă (socială, juridică, materială şi financiară), consiliere, instruire, informare, cercetare, cursuri, programe de învăţare, campanii de comunicare, evenimente ş.a.